خرید فایل( نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان قیر و کارزین (واقع در استان فارس))


خرید فایل( نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان قیر و کارزین (واقع در استان فارس))

با آرزوی بهترینها برای شما عزیزان
عنوان محصول دانلودی:نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان قیر و کارزین (واقع در استان فارس)
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود((نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان قیر و کارزین (واقع در استان فارس))) را در ادامه مطلب ببینید
نقشه ی جهت، 8 جهت جغرافیایی 45 درجه ای به شرح زیر را نشان می دهد: شمال (0-22.5 درجه)، شمال شرقی (22.5 – 67.5)، شرقی (67.5-112.5)، جنوب شرقی (112.5-157.5)، جنوب (157.5 – 202.5)، جنوب غرب (202.5-247.5)، غرب (247.5-292.5)، شمال غرب (292.5-337.5)، شمال (337.5-360).


ادامه مطلبhttp://fahmidenews.ir/nemuneh/amadeh12241.html